Samenwerken met MellesConsult betekent een keuze voor kwaliteit.

Bovendien geeft het u en uw uitzendkrachten de zekerheid dat alles volgens de wettelijke richtlijnen wordt geregeld.

Huurt u wel eens arbeidskrachten in?
Let er dan op of u wel echt met een goed bureau zaken doet. Draagt het bureau geen loonheffing en omzetbelasting af voor de uitzendkracht, dan krijgt u te maken met inlenersaansprakelijkheid. Dit betekent dat de Belastingdienst bij u aanklopt voor het betalen van de loonheffingen en de omzetbelasting. Om dit te voorkomen kunt u het geld dat bestemd is voor de belasting storten op de G-rekening van het uitzendbureau. Een G-rekening zorgt ervoor dat u geen inlenersaansprakelijkheid hoeft te lopen.
MellesConsult heeft een backoffice overeenkomst waarbij verloning en facturatie wordt uitbesteed aan Carrière Payroll B.V.

het IBAN G-rekeningnummer is: NL98 DEUT 09922102 67 

Vrijwaring inlenersaansprakelijkheid

Uw klanten kunnen ons voor afdrachten van loonbelasting en sociale verzekeringspremies betalen op de G-Rekening. Deze geblokkeerde rekening geeft uw opdrachtgevers in combinatie met de NEN-certificering de zekerheid dat zij zijn gevrijwaard van hun aansprakelijkheid voor betaling van loonbelasting en sociale premies.

 
WAADI – check
Als een bureau arbeidskrachten ter beschikking stelt, ofwel personeel uitleent tegen betaling, dan moet dat sinds 1 juli 2012 vermeld worden in het Handelsregister. Dit is het gevolg van een wetswijziging die uitbuiting van werknemers wil terugdringen. Deze wet heet Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs (Waadi) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). U kunt controleren of de onderneming waarvan u deze arbeidskrachten inhuurt, goed staat geregistreerd in het Handelsregister. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil illegale arbeid en het uitbuiten van medewerkers tegengaan.

MellesConsult staat geregistreerd in het Handelsregister o.v.v. KvK nummer: 2435650

NEN 4400-1 en NEN 4400-2 / Stichting Normering Arbeid (SAN) 
bovenstaand keurmerk toetst periodiek of er een correct betalingsgedrag is m.b.t. sociale premies, belastingen en documentcontrole.

MellesConsult verzorgt via Carrière Payroll B.V. de betaling van loonbelasting en de afdracht van sociale verzekeringspremies. Uiteraard beschikken we over de NEN certificering van de SNA.

VCU gecertificeerd
VCU-certificatie is bedoeld voor bedrijven die personeel uitzenden naar VCA-gecertificeerde bedrijven. Die bedrijven voeren werkzaamheden uit met verhoogd risico in een risicovolle omgeving. Het is dan belangrijk om extra aandacht te besteden aan veiligheid en gezondheid.

Met een VCU-certificaat kunnen wij aantonen dat dit op orde is.

ABU of NBBU lidmaatschap

MellesConsult is ABU Lid. Dit houdt in dat wij voor alle uitzendkrachten die bij ons op de loonlijst staan de ABU CAO hanteren. Hierin zijn de arbeidsvoorwaarden goed vastgelegd. De ABU CAO vindt u hier.

Arbeidsvoorwaarden
Alle arbeidsvoorwaarden zijn op basis van de CAO voor Uitzendkrachten van de ABU.
Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen via 010 – 268 70 02 of ons emailen